ინვოისის გაგზავნა ტურისტულ კომპანიისთვის

თუ გსურთ რომ ტურისტულ კომპანიას სისტემიდან გაუგზავნოთ ინვოისი, ამისათვის თუ თქვენ გსურთ რომ შეამოწმოთ ტურისტული ...

Read More

ტურისტული კომპანიის დავალიანების შემოწმება

თუ თქვენ გსურთ რომ შეამოწმოთ ტურისტული კომპანიის დავალიანება, ამისათვის მარცხენა მხარეს მენიუდან აირჩიეთ Direct Billingტურისტული ...

Read More

ტურისტული კომპანიის მიერ გადახდილი ავანსის ან დავალიანების გატარება სისტემაში

თუკი გსურთ რომ ტურისტული კომპანიის მიერ ჩარიცხული ავანსი ან დავალიანება გაატაროთ სისტემაში, ამისათვის: მარცხენა მხარეს ...

Read More

კონკრეტული ჯგუფის ან სტუმრის სასტუმროში მომსახურების საფასურის დარიცხვა ტურისტული კომპანიაზე (აუცილებელი გატარება)

ტურისტული კომპანიის სტუმრის ან სტუმრების ჯგუფის მიმართ სასტუმროს მიერ გაწეული მომსაუხრების საფასური უნდა აისახოს ...

Read More

ტურისტული კომპანიის ფასდაკლებული ფასის (%-ული ფასდაკლება) რეგისტრაცია სისტემაში

ტურისტულ კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების შემდეგ, თითოეული ოთახის ფასდაკლებული ფასის სისტემაში რეგისტრაციისთვის: მარცხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ ...

Read More

ტურისტული კომპანიის ჯგუფური ჯავშნების რეგისტრაცია ფასდაკლებული ფასით

ტურისტული კომპანიიდან მიღებული ჯგუფური ჯავშნის რეგისტრაციისას: მარცხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ Room Booking კალენდარის მეშვეობით აირჩიეთ ...

Read More

ტურისტული კომპანიის დამატება სისტემაში

ტურისტული კომპანიის სისტემაში დამატების მიზნით: მარცხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ Direct Billing შემდეგ დააკლიკეთ შეავსეთ გახსნილი ...

Read More

როგორ დავამატო / შევცვალო ოთახის ფოტოები?

იმისათვის რომ დაამატოთ ან შეცვალოთ ოთახის ფოტოები 1 მარჯვენა მხარეს ზედა ნაწილში დააკლიკეთ Settingsდააკლიკეთ Property Configurationმარცხენა მხარეს ჩამონათვალიდან ...

Read More

როგორ შევცვალო ოთახის ფასები?

იმისათვის რომ შეცვალოთ ოთახის ფასები როგორც მოზრდილები, ასევე ბავშვების განთავსებისთვის მარჯვენა მხარეს ზედა ნაწილში დააკლიკეთ Settingsდააკლიკეთ Property ...

Read More

როგორ შევცვალო ოთახის კატეგორიის დასახელება?

იმისათვის რომ შეცვალოთ ოთახის კატეგორიის დასახელება, მარჯვენა მხარეს ზედა ნაწილში დააკლიკეთ Settingsდააკლიკეთ Property Configurationმარცხენა მხარეს ჩამონათვალიდან ...

Read More

როგორ შევცვალო სასტუმროს მონაცემები?

იმისათვის რომ შეცვალოთ ან დაამატოთ სასტუმროს ოფიციალური მონაცემები, როგორიცაა სასტუმროს დასახელება, ოთახების რაოდენობა, მისამართი, ...

Read More

როგორ შევცვალო ოთახში სტუმრების განთავსების რაოდენობა?

იმისათვის რომ შეცვალოთ ოთახში სტუმრების განთავსების რაოდენობა (Room occupancy) ნებისმიერი კატეგორიის ოთახისთვის, ამისათვის მარჯვენა მხარეს ...

Read More

გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება სტუმრისთვის

სტუმრის მიერ გადახდილი თანხის დაბრუნებისთვის ტრანზაქციის სისტემაში გატარებისთვის დააკლიკეთ რეგისტრირებული რეზერვაციის გრაფასდააკლიკეთ View Folioდააკლიკეთ Settle Dueსიიდან აირჩიეთ Select/View ...

Read More

როგორ გადავანაწილო ოთახები რამდენიმე დამლაგებელზე?

თუ თქვენ გსურთ ოთახების გადანაწილება რამდენიმე დამლაგებლებზე, ამისათვის მარცხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ Housekeepingდააკლიკეთ Select Staff ...

Read More

როგორ შევცვალო გაყიდვაში არ მყოფი (Out of Order) ოთახის სტატუსი როგორც გაყიდვაში მყოფი ოთახი?

მარცხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ Housekeepingდააკლიკეთ Out of Order Reportმონიშნეთ ოთახი ან ოთახები რომელთა გადაყვანა ...

Read More

სად ვნახო გაყიდვაში არ მყოფი (Out of Order) ოთახები?

მარცხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ Housekeepingდააკლიკეთ Out of Order Report

Read More

როგორ შევატყობინო დამლაგებელს დასალაგებელი ოთახის შესახებ?

სასტუმროს მართვის სისტემა StayFlexi წარმოადგენს ქლაუდ სისტემას და გააჩნია მობილური აპლიკაცია Orchestra App რომელიც ...

Read More

როგორ მოვნიშნო ოთახი როგორც დალაგებული?

მას შემდეგ რაც დამლაგებელი დაალაგებს ოთახს, თავად დამლაგებელი თავის მობილურ ტელეფონში ან შესაბამისი თანამშრომელი ...

Read More

როგორ მოვნიშნო ოთახი როგორც დასალაგებელი?

თუ გსურთ რომ ოთახს მიანიჭოთ დასალაგებელი ოთახის სტატუსი, ამისათვის მარცხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ Housekeepingმონიშნეთ ოთახი ...

Read More

როგორ მოვნიშნო სუფთა, დასალაგებელი და გაყიდვაში არ მყოფი (out-of-order) ოთახები ერთიანად?

მარცხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ Housekeepingშემდეგ დააკლიკეთ Housekeeping Charterკალენდარის გამოყენებით აირჩიეთ თარიღი (მხოლოდ იმ შემთხვევაში ...

Read More

როგორ შევამოწმო ოთახების სტატუსები დამლაგებლების გვერდზე?

ოთახების სტატუსები ნაჩვენებია ფერის კოდებით: წითელი ნიშნავს რომ ოთახი არის დასალაგებელი და გადაცემულია დამლაგებელზე როგორც ...

Read More

როგორ დავამატო კომენტარი ინვოისში?

თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ნებისმიერი ტიპის კომენტარი სტუმრის მიერ გადახდილ ან გადასახდელ თანხებთან დაკავშირებით, ამისათვის: მარცხენა ...

Read More

როგორ დავამატო კომენტარი?

თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ნებისმიერი ტიპის კომენტარი სტუმართან დაკავშირებით, ამისათვის: მარცხენა მხარეს მენიუდან აირჩიეთ Reservation Gridდააკლიკეთ ...

Read More

თანხის უკან დაბრუნება

სტუმრის მიერ გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების სისტემაში გატარებისთვის დააკლიკეთ დარეგისტრირებული სტუმრის გრაფასდააკლიკეთ View Folioდააკლიკეთ Settle ...

Read More

ოთახების გაყიდვის შეზღუდვა გაყიდვების ონლაინ არხებზე

გამოიყენეთ ეს ფუნქცია თუ გსურთ რომ შეზღუდოთ ოთახების გაყიდვა გაყიდვების ონლაინ არხებზე, როგორიცაა booking.com, ...

Read More

კატეგორიის მიხედვით ოთახის რაოდენობების მართვა (Set inventory)

თუკი გსურთ თითოეული კატეგორიის მიხედვით მართოთ ოთახების რაოდენობა მარცხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ Inventory Calendarდააკლიკეთ Bulk Operationsდააკლიკეთ Action Type და ...

Read More

ოთახის ფასების დადგენა ონლაინ ტურისტული კომპანიიდან სისტემაში

იმ შემთხვევებში როცა სასტუმრო არ იყენებს სასტუმროს მართვის სისტემას და ჩართულია მხოლოდ ონლაინ ჯავშნის ...

Read More

კონკრეტული ოთახის ან ოთახების ჩართვა ონლაინ ჯავშნის სისტემებში

თუ გსურთ რომ მხოლოდ რამდენიმე ოთახი გაიტანოთ ონლაინ ჯავშნის სისტემებში გაყიდვების მიზნით, მარცხენა მხარეს ...

Read More

ოთახის კატეგორიის შეცვლა

ოთახის კატეგორიის შეცვლისთვის მარხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ Inventory Calendarდააკლიკეთ Bulk Operationsდააკლიკეთ Action Type და აირჩიეთ Reassign Room Typeდააკლიკეთ Room Type ...

Read More

ოთახის ნომრის შეცვლა

ოთახის ნომრის შეცვლისთვის მარცხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ Inventory Calendarდააკლიკეთ Bulk Operationsდააკლიკეთ Action Type და აირჩიეთ ...

Read More