ოთახი ბლოკირება (Block a room)

სხვადასხვა შემთხვევების დროს საჭიროა ოთახის დროებით ბლოკირება, მაგალითად რემონტის დროს, ან რაიმე ნივთის დაზიანების დროს. ასეთ დროს უნდა შეიზრუდოს ოთახის გაყიდვა გაყიდვების ყველა არხებზე.

  1. მარცხენა მხარს მენიუდან დააკლიკეთ Inventory Calendar
  2. დააკლიკეთ Bulk Operations
  3. დააკლიკეთ Action Type და აირჩიეთ Block Rooms
  4. დააკლიკეთ Room Type და აირჩიეთ ოთახის კატეგორია
  5. აირჩიეთ ოთახი რომლის დროებით ბლოკირება გსურთ
  6. მიუთითეთ ბლოკირების პერიოდი კალენდარის მეშვეობით
  7. ჩაწერეთ ოთახის ბლოკირების მიზეზი, მაგალითად ‘რემონტი’
  8. დააკლიკეთ Block Rooms