ოთახების ფასების დადგენა

თუ გსურთ რომ დაადგინოთ ოთახების გაყიდვის სხვადასხვა ან ერთიდაიგივე ფასები გაყიდვების სხვადასხვა არხებისთვის ან ყველასთვის ერთად

  1. მარცხენა მხარს მენიუდან დააკლიკეთ Inventory Calendar
  2. დააკლიკეთ Bulk Operations
  3. დააკლიკეთ Action Type და აირჩიეთ Set Pricing
  4. დააკლიკეთ Room Type და აირჩიეთ ოთახის ტიპი
  5. დააკლიკეთ Rate Plan და აირჩიეთ შესაბამისი ტიპი
  6. მონიშნეთ Source All იმ შემთხვევაში თუკი ყველა გაყიდვის არხზე გსურთ ერთიდაიგივე ფასის დადგენა
  7. ან აირჩიეთ შესაბამისი გაყიდვის არხი სადაც გსურთ ოთახის ფასის დადგენა, მაგ: მხოლოდ Booking.com
  8. დააკლიკეთ კალენდარს და განსაზღვრეთ ახალი ფასის მოქმედების პერიოდი
  9. გრაფაში ჩაწერეთ ფასები როგორც მოზრდილისთვის ასევე ბავშვისთვის (არსებობის შემთხვევაში)
  10. დააკლიკეთ Set Pricing