ოთახების მონიშვნა როგორც გაყიდული (Sold-out)

ცალკეულ შემთხვევებში სასტუმროში საჭიროა ოთახების მონიშვნა როგორც გაყიდული, ამისათვის:

  1. მარცხენა მხარს მენიუდან დააკლიკეთ Inventory Calendar
  2. დააკლიკეთ Bulk Operations
  3. დააკლიკეთ Action Type და აირჩიეთ Set Sold Out
  4. დააკლიკეთ New Room Type და აირჩიეთ ოთახის ტიპი
  5. კალენდარის მეშვეობით განსაზღვრეთ პერიოდი
  6. დააკლიკეთ Set Sold out