• ტექნიკური დახმარების ფორმა
  • info@stayflexi.com.ge
  • ონლაინ ჩატი

ჯავშნისთვის ‘არ გამოცხადების’ (No-Show) სტატუსის მინიჭება

ჯავშნისთვის არ გამოცხადების სტატუსის მინიჭებისთვის:

  1. მარცხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ Reservation Grid
  2. დააკლიკეთ დარეგისტრირებული სტუმრის გრაფას
  3. დააკლიკეთ Set to No Show და შემდეგ Yes
  4. ჯავშანს მიენიჭება No Show სტატუსი სისტემაში.