კონკრეტული ჯგუფის ან სტუმრის სასტუმროში მომსახურების საფასურის დარიცხვა ტურისტული კომპანიაზე (აუცილებელი გატარება)

ტურისტული კომპანიის სტუმრის ან სტუმრების ჯგუფის მიმართ სასტუმროს მიერ გაწეული მომსაუხრების საფასური უნდა აისახოს ტურისტულ კომპანიაზე სისტემაში, ამისათვის

  • მარცხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ Direct Billing
  • სიიდან იპოვეთ ტურისტული კომპანია რომელსაც გსურთ რომ გაუგზავნოთ ინვოისი
  • დააკლიკეთ
  • კალენდარის მეშვეობით აირჩიეთ პერიოდი
  • მოცემული სიიდან შეარჩიეთ მოცემული ტურისტული კომპანიიდან სასტუმროში დარეგისტრირებული სტუმარი ან სტუმრების ჯგუფი და შეამოწმეთ სვეტი Billed, თუკი კვეთაში არის ₾0 – ეს ნიშნავს რომ მომსახურების საფასური არ არის დარიცხული ტურისტულ კომპანიაზე
  • მონიშნეთ სტუმარი ან სტუმრების ჯგუფი და დააკლიკეთ Booking ID-ს

გაიხსნება ახალი ფანჯარა

  • მარჯვენა მხარეს ზედა კუთხეში დააკლიკეთ Settle Dues და აირჩიეთ Direct Bill to – (ტურისტული კომპანიის სახელი)
  • დააკლიკეთ Bill to (ტურისტული კომპანიის სახელი) და OK.

სტუმრის ან ჯგუფის ინვოისის ბალანსი გახდება ₾0, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ დავალიანება არის დაფარული. ტურისტული კომპანიის მხრიდან თანხის გადახდის შემდეგ უნდა განხორციელდეს დავალიანების დაფარვის გატარება სისტემაში, რომლის ინსტრუქცია მოცემულია ამ ლინკზე.