• ტექნიკური დახმარების ფორმა
  • info@stayflexi.com.ge
  • ონლაინ ჩატი

რა არის ჯავშნების მოქნილი სლოტი?

ჯავშნების მოქნილი სლოტი (Flexible Slot) წარმოადგენს ფუნქციას როცა ერთი სრული დღე იყოფა 3 ნაწილად – დილა, შუადღე და საღამო საათების მითითებით და სისტემა შესაბამისად განსაზღვრავს სტუმრების სასტუმროში შესვლის და გასვლის სლოტებს. ამგვარი დაყოფა სასტუმროს საშუალებას აძლევს მაქსიმალურად აითვისოს დღის სრული პერიოდი და მოახდინოს ოთახების მაქიმალურად მომგებიანად გაყიდვები. მაგ.: თუ სტუმარი შემოდის სასტუმროში დღეს 14 საათზე და გადის ხვალ 12 საათზე, სასტუმროს შეუძლია რომ მეორე დღის დარჩენილი დრო შესთავაზოს სხვა სტუმარს ან იმავე სტუმარს გაუზარდოს სასტუმროში ცხოვრების დრო.