• ტექნიკური დახმარების ფორმა
 • info@stayflexi.com.ge
 • ონლაინ ჩატი

ჯავშნის რეგისტრაცია

 1. მარცხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ Reservation Grid
 2. აირჩიეთ თარიღი, ოთახის ნომერი და ერთხელ დააკლიკეთ
 3. აირჩიეთ სტუმრის სასტუმროში შესვლის და გასვლის თარიღები და საათები
 4. ჩაწერეთ სტუმრის სახელი და გვარი
 5. ჩაწერეთ სტუმრის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი
 6. ჩაწერეთ სტუმრის ელ. ფოსტა
 7. აირჩიეთ ჯავშნის მიღების წყარო (Booking Source)
 8. ჩაწერეთ სპეციალური მოთხოვნა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 9. აირჩიეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ტიპი
 10. ჩაწერეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი
 11. გადაიღეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და ატვირთეთ სისტემაში
 12. დააკლიკეთ და შემდეგ

სისტემა განახორციელებს ჯავშნის რეგისტრაციას სისტემაში, მიანიჭებს ნომერს და ყვითელ ფერს, ასევე სტუმრის ელ. ფოსტის მისამართზე გააგზავნის ჯავშნის დამადასტურებელ წერილს.