როგორ მოვნიშნო ოთახი როგორც დასალაგებელი?

თუ გსურთ რომ ოთახს მიანიჭოთ დასალაგებელი ოთახის სტატუსი, ამისათვის

  1. მარცხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ Housekeeping
  2. მონიშნეთ ოთახი ნომერი რომელსაც გსურთ რომ მიანიჭოთ დასალაგებლის სტატუსი
  3. დააკლიკეთ Bulk Mark Dirty
  4. გაიხსნება ახალი ფანჯარა სადაც მოცემულია სისტემაში რეგისტრირებული დამლაგებლების სახელები და აირჩიე დამლაგებელი რომელიც შეასრულებს ოთახის დალაგების სამუშოებს
  5. დააკლიკე Yes
  6. დამლაგებელი თავის მობილურ მოწყობილობაში მიიღებს შეტყობინებას დასალაგებელი ოთახის შესახებ