• ტექნიკური დახმარების ფორმა
  • info@stayflexi.com.ge
  • ონლაინ ჩატი

სასტუმროში შესვლის თარიღის შეცვლა (Modify Check-in Date)

სასტუმროში სტუმრის შემოსვლის თარიღის შეცვლისთვის:

  1. მარცხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ Reservation Grid
  2. დააკლიკეთ დარეგისტრირებული სტუმრის გრაფას
  3. დააკლიკეთ Modify Checkin Date
  4. კალენდარის მეშვეობით შეცვალეთ სასტუმროში სტუმრის შესვლის თარიღი
  5. შეცვალეთ სტუმრის სასტუმროში განთავსების საფასური (Price Per Night:), ასეთის საჭიროების შემთხვევაში
  6. დააკლიკეთ Modify Checkin