• ტექნიკური დახმარების ფორმა
  • info@stayflexi.com.ge
  • ონლაინ ჩატი

სასტუმროდან გასვლის თარიღის შეცვლა (Modify Checkout Date)

სასტუმროდან სტუმრის გასვლის თარიღის შეცვლისთვის:

  1. მარცხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ Reservation Grid
  2. დააკლიკეთ დარეგისტრირებული სტუმრის გრაფას
  3. დააკლიკეთ Modify Checkout Date
  4. კალენდარის მეშვეობით შეცვალეთ სასტუმროდან სტუმრის გასვლის თარიღი
  5. შეცვალეთ სტუმრის სასტუმროში განთავსების საფასური (Price Per Night:), ასეთის საჭიროების შემთხვევაში
  6. დააკლიკეთ Extand Booking