• ტექნიკური დახმარების ფორმა
  • info@stayflexi.com.ge
  • ონლაინ ჩატი

დღგ-ს გადახდისგან განთავისუფლებული პირის სტატუსის მინიჭება

იმ შემთხვევაში თუკი სტუმარს მინიჭებული აქვს დღგ-ს გადახდისგან გათავისუფლებული პირის სტატუსი, სტუმრის მხრიდან მოთხოვნის შესაბამისად სასტუმროს აქვს ვალდებულება რომ სისტემაში სტუმარს მიანიჭოს დღგ-ს გადახდისგან გათავისუფლებული პირის სტატუსი და არ გადაახდევინოს დღგ, ანუ შეამციროს გადასახდელი თანხა.

  1. მარცხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ Reservation Grid
  2. დააკლიკეთ დარეგისტრირებულის სტუმრის გრაფას
  3. დააკლიკეთ View Folio
  4. დააკლიკეთ Folio Actions რომელიც მდებარეობს ზედა ნაწილში
  5. აირჩიეთ Tax Exemption Status
  6. მონიშნეთ Check to apply exemption
  7. ჩაწერეთ დღგ-ს გადახდისგან თავისუფალი პირის საიდენტიფიკაციო კოდი (Tax Exempt ID:)
  8. დააკლიკეთ Set Status