კატეგორიის მიხედვით ოთახის რაოდენობების მართვა (Set inventory)

თუკი გსურთ თითოეული კატეგორიის მიხედვით მართოთ ოთახების რაოდენობა

  1. მარცხენა მხარეს მენიუდან დააკლიკეთ Inventory Calendar
  2. დააკლიკეთ Bulk Operations
  3. დააკლიკეთ Action Type და აირჩიეთ Set Inventory
  4. დააკლიკეთ Room Type და აირჩიეთ ოთახის ტიპი
  5. გრაფაში Room Count ჩაწერეთ ოთახის რაოდენობა
  6. კალენდრის მეშვეობით მიუთითეთ ვადა თუ რა პერიოდით გსურთ ამ რაოდენობის ოთახების მართვა
  7. დააკლიკეთ Set Inventory